Grundläggande färgnedärvning hos dvärgpinscher

Enligt den rasstandard som gäller för dvärgpinscher och som fastställts av FCI finns bara två färger godkända: röd och svart med röda tecken (black and tan).

Inom genetiken betecknas en dominant gen med stor bokstav och en recessiv (vikande) med liten bokstav.

Varje individ ärver en gen från vardera mamma och pappa.

På dvärgpinscher betecknar vi då den röda färgen med R eftersom den är dominant och den svarta med s som är recessiv.

En svart dvärgpinscher har då genuppsättningen ss, alltså ett anlag för svart från vardera föräldern.

En röd dvärgpinscher har genuppsättningen RR eller Rs. Oavsett vilken så är hunden röd (fenotyp).

Detta innebär att om du parar två svarta hundar blir alltid avkomman svart, det vill säga alla barn får den genetiska uppsättningen ss.

Mamma

s

s

Pappa

 

 

s

ss

ss

s

ss

ss

Om du parar två röda hundar kan du få både röda och svarta avkommor. En del avkommor får uppsättningen RR och är då både som genotyp och fenotyp röda. En del får genuppsättningen Rs och är då röda som fenotyp men har även anlaget för svart.

Om vi då fortsätter och parar två röda hundar som har den genetiska uppsättningen Rs så får vi en del barn med uppsättningen RR och en del Rs och några ss.

Mamma

R

s

Pappa

 

 

R

RR

Rs

s

Rs

ss